go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Steinfort, section D

SteinfortDënner Dackelt
SteinfortDA Wonesch
SteinfortDBurwiss
SteinfortDGrass
SteinfortDGrasserweier
SteinfortDMiessenriech
SteinfortDRoutwiss
SteinfortDRue Charles Kieffer
SteinfortDRue Dr Elvire Engel
SteinfortDRue Gustave Loosé
SteinfortDRue Luss Arendt
SteinfortDRue Principale
SteinfortDRue de Kahler
SteinfortDRue de Kleinbettingen
SteinfortDRue des Champs
SteinfortDUm Bëschelchen
SteinfortDUn der Atertlinn
SteinfortDam Al
SteinfortDop der Mouschbaach
SteinfortDum Al
SteinfortDum Bëschelchen
SteinfortDum Kneppchen