go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Septfontaines, section A

SeptfontainesAAelchen
SeptfontainesAAn der aler Kéier
SeptfontainesAArelerstrooss
SeptfontainesABierg
SeptfontainesADellwis
SeptfontainesADéifléck
SeptfontainesAFielzen
SeptfontainesAGebrannte Bierg
SeptfontainesAGreisch
SeptfontainesAGräischer Griecht
SeptfontainesAHëlzerbierg
SeptfontainesAKallek Koll
SeptfontainesAKempert
SeptfontainesAKierchepad
SeptfontainesAKiesseltchen
SeptfontainesAKillbiirchen
SeptfontainesAKinggriecht
SeptfontainesAKläischen
SeptfontainesAKromm Uecht
SeptfontainesAKräizhiel
SeptfontainesAKréckelsbierg
SeptfontainesALa petite Ferme
SeptfontainesALeeneschkromm
SeptfontainesALeesbach
SeptfontainesALeesbech
SeptfontainesAMierscherstrooss
SeptfontainesAMotzert
SeptfontainesAMäschpesch
SeptfontainesAPéilsank
SeptfontainesARospelt
SeptfontainesARëllwis
SeptfontainesAScheed
SeptfontainesAScheierwis
SeptfontainesASchleidgronn
SeptfontainesASchéckeltchen
SeptfontainesASimmerfarm
SeptfontainesASimmerschmelz
SeptfontainesAThommes Grëndchen
SeptfontainesATuresrecher
SeptfontainesATëntenerstrooss
SeptfontainesAUecht
SeptfontainesAUm Séintchen
SeptfontainesAWiddem
SeptfontainesAWëllerbur
SeptfontainesAa Baangels
SeptfontainesAa Lämecht
SeptfontainesAam Dielchen
SeptfontainesAam Géier
SeptfontainesAan den Adeligen
SeptfontainesAan der Bréim
SeptfontainesAan der Dellwis
SeptfontainesAan der Delt
SeptfontainesAan der Eech
SeptfontainesAan der Fréin
SeptfontainesAan der Géinzelt
SeptfontainesAan der Léisbech
SeptfontainesAan der Schwodel
SeptfontainesAan der Sträif
SeptfontainesAbei der décker Maark
SeptfontainesAbeim Calmësser Trausch
SeptfontainesAbeim Dellemier
SeptfontainesAbeim Ieselsbiirchen
SeptfontainesAbeim wäissen Kräiz
SeptfontainesAhanner Thillen
SeptfontainesAop Hélzert
SeptfontainesAop Pillemen
SeptfontainesAop Téitert
SeptfontainesAop der Houlzapel
SeptfontainesAop der Minnes
SeptfontainesAop der Nackt
SeptfontainesAop der Quärt
SeptfontainesAop der Scheier
SeptfontainesAop der Strooss
SeptfontainesAschlammen Dielchen
SeptfontainesAsténgeche Widdem
SeptfontainesAum Heenz
SeptfontainesAum Sëller Bësch
SeptfontainesAënner dem Duerf