go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Sanem, section B

SanemBAM BAMESCH
SanemBAM BELESER WEG
SanemBAUF DEM AESSEKLAPP
SanemBAUF DEM GROSSENDRIESCH
SanemBAUF DEM HESSEKLAPP
SanemBAUF DEM KAHLDRIESCH
SanemBAUF DEM KLAPP
SanemBAUF DEM PAFFENWEG
SanemBAUF DEM QUAESCHWEG
SanemBAUF DEM SAOD
SanemBAUF DEM WAELTCHEN
SanemBAUF DEM WEILER
SanemBAUF DEM WIDEM
SanemBAUF DEM WOELLER
SanemBAUF DEN FERDEN
SanemBAUF DER AHLWIES
SanemBAUF DER BOURWIES
SanemBAUF DER DIFFERDANGER-HOECHT
SanemBAUF DER GEWAENNCHEN
SanemBAUF DER GRUENHECK
SanemBAUF LOETSCHEF
SanemBAUF ROETSCHGRUENDCHEN
SanemBAUF SIEBEN RAECH
SanemBAUF STRUMESCHBACH
SanemBAn der Gewännchen
SanemBAvenue 2000
SanemBBEIM MUEHLENBUSCH
SanemBCITE LEON KAUFFMAN
SanemBChemin Rouge
SanemBCité Op Gewaennchen
SanemBDIRWIES
SanemBGADERSCHEUER
SanemBGOEDERTSWEIHER
SanemBGREWENHOLZ
SanemBGROSSE GART
SanemBHAENNEGRUENDCHEN
SanemBHAENZEBERG
SanemBHAHNENBUSCH
SanemBHINTER DER HOUSCHT
SanemBHINTERM PARENG
SanemBHINTERSTEN BOENER
SanemBHOHFELD
SanemBHOUSCHTHECK
SanemBIM DUENNEBUSCH
SanemBIM GEBUECK
SanemBIM GEELEMT
SanemBIM HAMM
SanemBIM HERREFELD
SanemBIM HOLZ
SanemBIM KAEP
SanemBIM OBERSTEN NEUWEIHER
SanemBIM PARENG
SanemBIM ROETSCHGRUENDCHEN
SanemBIM ROHR
SanemBIM SCHEIDFELD
SanemBIM UNTERSTEN NEUWEIHER
SanemBIN DEN FERDEN
SanemBIN DEN ROSEN
SanemBIN DEN STACKEN
SanemBIN DER ACHT
SanemBIN DER AHLWIES
SanemBIN DER BOURWIES
SanemBIN DER KALKERT
SanemBIN DER KROMMERT
SanemBIN HAHNEBUESCH
SanemBIN REICHERDCHEN
SanemBKALKERBUSCH
SanemBKOEHLESCHGRUND
SanemBKREESCHWIES
SanemBLOETSCHEFELD
SanemBMETZER WEG
SanemBNEUWIES
SanemBNONNEBUSCH
SanemBNONNEWIES
SanemBOB DEN AESSEN
SanemBOB GOEDERTSWEIHER
SanemBOBERHOLZ
SanemBOBERSTE HOH
SanemBOp der Baach
SanemBPOOTZEFELD
SanemBPlace Edmond Zinnen
SanemBPlace de l'Indépendance
SanemBRAEMESCHFELD
SanemBROSEBUSCH
SanemBROSENACHT
SanemBRUE PIERRE GANSEN
SanemBRocade de Differdange
SanemBRue Aessen
SanemBRue Basse
SanemBRue Belle-Vue
SanemBRue Charles de Gaulle
SanemBRue Dickskopp
SanemBRue Dr Welter
SanemBRue Dännebësch
SanemBRue Emile Mayrisch
SanemBRue F.D. Roosevelt
SanemBRue Gadderscheier
SanemBRue J. F. Kennedy
SanemBRue Jean Anen
SanemBRue Joseph Frisoni
SanemBRue Kallekerbësch
SanemBRue Léon Kauffman
SanemBRue Lëtschëf
SanemBRue Marcel Reuland
SanemBRue Metzerlach
SanemBRue Michel Rodange
SanemBRue Pierre Dupong
SanemBRue Pierre Frieden
SanemBRue Pierre Neiertz
SanemBRue Prince Jean
SanemBRue Robert Schuman
SanemBRue Salvadore Allende
SanemBRue Scheierhaff
SanemBRue Winston Churchill
SanemBRue d'Ehlerange
SanemBRue d'Esch
SanemBRue d'Oberkorn
SanemBRue de Belvaux
SanemBRue de Differdange
SanemBRue de Lidice
SanemBRue de Limpach
SanemBRue de Niederkorn
SanemBRue de Sanem
SanemBRue de Soleuvre
SanemBRue de l'Eglise
SanemBRue de l'Industrie
SanemBRue de la Croix
SanemBRue de la Fontaine
SanemBRue de la Gare
SanemBRue des Acacias
SanemBRue des Aubépines
SanemBRue des Cerisiers
SanemBRue des Champs
SanemBRue des Chênes
SanemBRue des Erables
SanemBRue des Prés
SanemBRue des Rosiers
SanemBRue des Sorbiers
SanemBRue des Tilleuls
SanemBRue du Bois
SanemBRue du Château
SanemBRue du Knapp
SanemBRue du Nord
SanemBRue du Parc
SanemBRue du Puits
SanemBSCHAPPEBOTTER
SanemBSCHLAECKELAECHELCHEN
SanemBSOLEUVRE
SanemBScheierhaff
SanemBScheierhaffstrooss
SanemBTHIMMESKOELLCHEN
SanemBUNTERM DRIESCH
SanemBUNTERSTE HOH
SanemBUm Woeller
SanemBVOR DER HOUSCHT
SanemBVOR RAEMESCHFELD
SanemBVOR SCHLONZERT
SanemBVORDERSTEN BOENER
SanemBWAWERBUSCH
SanemBWAWERDRIESCH
SanemBWIRTSGRUENDCHEN
SanemBWOELLENACHT
SanemBZ.I. Hahneboesch
SanemBZAEDENAECHTCHEN
SanemBZOLWERKNAPP
SanemBËnnert dem Dréisch