go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Rodenbourg

RodenbourgAALTEN KIRCHHOF
RodenbourgAAM PRATENWEG
RodenbourgAAUF BOENERD
RodenbourgAAUF DEM ACKER
RodenbourgAAUF DEM EWEND
RodenbourgAAUF DEM GOLSBICHEL
RodenbourgAAUF DEM HAECHEN
RodenbourgAAUF DER GEBRANNTEN HECK
RodenbourgAAUF DER GRUF
RodenbourgAAUF DER HEIDE
RodenbourgAAUF DER HOECHT
RodenbourgAAUF DER KIRT
RodenbourgAAUF HELD
RodenbourgAAUF PLAUNERT
RodenbourgAAUF PREIMERT
RodenbourgAAuf Preimert
RodenbourgABASTERT
RodenbourgABEI DER MUEHLE
RodenbourgABEIM BOUDELER WEG
RodenbourgABEIM ROTEN BIRNBAUM
RodenbourgABEIM STACKBUESCH
RodenbourgABEIM WEIHERCHEN
RodenbourgABEIM WOIS
RodenbourgABRANDSDRIESCH
RodenbourgAFUCHSENLOCH
RodenbourgAFaascht
RodenbourgAGROIWESCHWIES
RodenbourgAGaesert
RodenbourgAGroswies
RodenbourgAHINTER BOENERD
RodenbourgAHINTER DEM EWEND
RodenbourgAHINTER LOESCHEND
RodenbourgAHINTER THILLEN
RodenbourgAHOIRGARTEN
RodenbourgAHOISCHTERT
RodenbourgAHUFBUESCH
RodenbourgAHUFFELD
RodenbourgAHart
RodenbourgAHeckenfeld
RodenbourgAIM ALTHAEUSCHEN
RodenbourgAIM BODEN
RodenbourgAIM BRILL
RodenbourgAIM ESCHWEILER LOCH
RodenbourgAIM GRUENDCHEN
RodenbourgAIM GRUND
RodenbourgAIM KALKOFF
RodenbourgAIM KRAEMER
RodenbourgAIM KUNDEL
RodenbourgAIM MAULEF
RodenbourgAIM RICHTUEBER
RodenbourgAIM UWENNER
RodenbourgAIM WOIS
RodenbourgAIN BREHM
RodenbourgAIN DEN ESPEN
RodenbourgAIN DEN GRAECHTEN
RodenbourgAIN DEN SCHENGEN LAENGTEN
RodenbourgAIN DEN WEIDEN
RodenbourgAIN DER ASELBACH
RodenbourgAIN DER BERBURG
RodenbourgAIN DER GREND
RodenbourgAIN DER HOEHL
RodenbourgAIN DER KOHLPLATZ
RodenbourgAIN DER NEUHECK
RodenbourgAIN DER SCHLEID
RodenbourgAIN DER STRASSE
RodenbourgAIN HOETSCHEND
RodenbourgAIN REIPELS
RodenbourgAIN STEINRUECK
RodenbourgAIN UHRPICHT
RodenbourgAJOHANNESRIECH
RodenbourgAJunkerwiss
RodenbourgAKOENTGEN
RodenbourgAKOISSELT
RodenbourgALEHNBUESCH
RodenbourgALENZMIERCHEN
RodenbourgALOESCHEND
RodenbourgAMASSELTER
RodenbourgAOBEN DEM BUESCH
RodenbourgAOBEN IM DORF
RodenbourgAOBEND SCHMIEDEN
RodenbourgAOBENT KOISSELT
RodenbourgAONNER WIES
RodenbourgAPETERSLOCH
RodenbourgAPLUCHERWIES
RodenbourgAREINSBICH
RodenbourgARue d'Ernster
RodenbourgARue d'Eschweiler
RodenbourgARue de Wormeldange
RodenbourgASCHENGENBUESCH
RodenbourgASCHLAMMFELD
RodenbourgASIEBEN STUECKER
RodenbourgASTACKBUESCH
RodenbourgATRETSCHENT
RodenbourgAUM BICHEL
RodenbourgAUNTEM IM DORF
RodenbourgAUNTER DER MUEHLE
RodenbourgAVOR DEM EWEND
RodenbourgAVOR DEM FAASCHT
RodenbourgAVOR DEM KIEM
RodenbourgAVOR DEM STACKBUSCH
RodenbourgAVOR DER HART
RodenbourgAVOR LOESCHEND
RodenbourgAVOR PLAUNERT
RodenbourgAWINGESCHBOUR
RodenbourgAZOCKSFELD
RodenbourgAZWISCHEN DEN GRABEN
RodenbourgBALTEN GARTEN
RodenbourgBAUF DEM FAASCHTBERG
RodenbourgBAUF DEM FREHNEN
RodenbourgBAUF DEM FURTH
RodenbourgBAUF DEM HANSKNEPPCHEN
RodenbourgBAUF DEM KIEM
RodenbourgBAUF DEN ESPEN
RodenbourgBAUF DEN LOOSEN
RodenbourgBAUF DEN STEINERCHEN
RodenbourgBAUF DER EICHELS
RodenbourgBAUF DER HEIDE
RodenbourgBAUF DER SCHAEFEREI
RodenbourgBAUF DER SCHANK
RodenbourgBAUF DER STRASSE
RodenbourgBAUF DER TONN
RodenbourgBAUF DER WERKSPREIT
RodenbourgBAZIGT
RodenbourgBAm Kickert
RodenbourgBBACHWIES
RodenbourgBBEI DEN WASSERBAEUMEN
RodenbourgBBEI DER LANGWIES
RodenbourgBBEI DER SCHEIDGEN
RodenbourgBBEI DER STEINBRUECK
RodenbourgBBEI KOILTEN
RodenbourgBBEIM ALTEN GARTEN
RodenbourgBBEIM ALTEN KREUZ
RodenbourgBBEIM ERNSTER WEG
RodenbourgBBEIM GEIZEBOUR
RodenbourgBBEIM MIERCHEN
RodenbourgBBEIM RODEMER WEG
RodenbourgBBOCKSBERG
RodenbourgBBOURGRABEN
RodenbourgBBREITLECKER
RodenbourgBBREITWIES
RodenbourgBBRETZBUESCH
RodenbourgBBUERGERBERG
RodenbourgBBei der Breck
RodenbourgBCité Am Wangert
RodenbourgBCité Gringert
RodenbourgBCité Joseph Bech
RodenbourgBCité Meeschbesch
RodenbourgBDIESCHELD
RodenbourgBDIESCHELSBERG
RodenbourgBDRIESCHWIES
RodenbourgBEFELLESCHGRUND
RodenbourgBEICHELSBERG
RodenbourgBELZERT
RodenbourgBFUCHSBERG
RodenbourgBFUCHSENLOCH
RodenbourgBFUCHSHECK
RodenbourgBGAPBERG
RodenbourgBGEHSCHELT
RodenbourgBGRAUEBERG
RodenbourgBGRONSAFFEN
RodenbourgBGROSSTUECK
RodenbourgBGonderange
RodenbourgBGroebierg
RodenbourgBHARTRICHT
RodenbourgBHASSERNOESSER
RodenbourgBHELLAPELBAUM
RodenbourgBHIERSCHLEID
RodenbourgBHINTER DER TONN
RodenbourgBHOMESBUESCH
RodenbourgBIM AECKER
RodenbourgBIM BRILL
RodenbourgBIM FAASCHTBERG
RodenbourgBIM FREIEFELD
RodenbourgBIM GRINGERT
RodenbourgBIM GROSSEN FAASCHT
RodenbourgBIM HINTERSTEN HOIRGARTEN
RodenbourgBIM KICKERT
RodenbourgBIM KIRCHENFELD
RodenbourgBIM KLEINEN FAASCHT
RodenbourgBIM LANGEN FELD
RodenbourgBIM RATT
RodenbourgBIM RIEDCHEN
RodenbourgBIM SAND
RodenbourgBIM SANDBERG
RodenbourgBIM STAECKENFELD
RodenbourgBIM WANGERT
RodenbourgBIM WEIHERCHEN
RodenbourgBIN DEN AESSEN
RodenbourgBIN DEN BAECHEN
RodenbourgBIN DEN BRENNEN
RodenbourgBIN DEN LOECHER
RodenbourgBIN DEN STECKEN
RodenbourgBIN DER AESCHBICH
RodenbourgBIN DER NASSWIES
RodenbourgBIN OISSLER
RodenbourgBIN WOLSCHETT
RodenbourgBINNEFELD
RodenbourgBImpasse Hiehl
RodenbourgBJOHANNRIECH
RodenbourgBKEHRLECKER
RodenbourgBKEMMESCHWIES
RodenbourgBKOLTERBERG
RodenbourgBKRANZWIES
RodenbourgBKRIBSWEIHER
RodenbourgBKUHBERG
RodenbourgBKURZACHT
RodenbourgBKriibsebach
RodenbourgBLAIEFELDCHEN
RodenbourgBLANGFELD
RodenbourgBLANGWIES
RodenbourgBLANNEMOOR
RodenbourgBLIETSCH
RodenbourgBLOHKAULEN
RodenbourgBMIERCHEN
RodenbourgBNEUWIES
RodenbourgBNOESCHELSFELDER
RodenbourgBOB DEM GRITT
RodenbourgBOBEN DER SCHAEFEREI
RodenbourgBOp de Fréinen
RodenbourgBOp der Tonn
RodenbourgBPAFEFELD
RodenbourgBQUAERTEN
RodenbourgBREHKELSHECK
RodenbourgBROTEN TRAUSCH
RodenbourgBROTHACHT
RodenbourgBROTHENBERG
RodenbourgBRoute d'Echternach
RodenbourgBRoute de Luxembourg
RodenbourgBRue Anne Frank
RodenbourgBRue Astrid Lindgren
RodenbourgBRue Belle-Vue
RodenbourgBRue Emile Elsen
RodenbourgBRue Grande-Duchesse Charlotte
RodenbourgBRue Gritt
RodenbourgBRue Hiehl
RodenbourgBRue Joseph Olm
RodenbourgBRue Kiem
RodenbourgBRue Massewee
RodenbourgBRue Stohlbour
RodenbourgBRue Victor Ferrant
RodenbourgBRue d'Ernster
RodenbourgBRue d'Eschweiler
RodenbourgBRue de Bourglinster
RodenbourgBRue de Wormeldange
RodenbourgBRue de l'Ecole
RodenbourgBRue de l'Eglise
RodenbourgBRue de la Gare
RodenbourgBRue des Champs
RodenbourgBRue des Jardins
RodenbourgBRue des Prés
RodenbourgBRue du Village
RodenbourgBSANDKAULEN
RodenbourgBSCHAEFEREI
RodenbourgBSCHAPPEKAUL
RodenbourgBSCHEIDGEN
RodenbourgBSCHEIDGESGRUND
RodenbourgBSCHLASSHIWEL
RodenbourgBSOMMERWIES
RodenbourgBSPELZEFELD
RodenbourgBSPIEREFELD
RodenbourgBSTOHLBOUR
RodenbourgBUNTER DER SCHAEFEREI
RodenbourgBUNTER DER TONN
RodenbourgBUm Gehaansräich
RodenbourgBVORDERST HOIRGARTEN
RodenbourgBWARTSCHETT
RodenbourgBWEIMERICH
RodenbourgBZAEKELT
RodenbourgBZWISCHENT WAELEN
RodenbourgCAUF DEM AHL
RodenbourgCAUF DEM ANWENDER
RodenbourgCAUF DEM BICHEL
RodenbourgCAUF DEM OENNERCHEN
RodenbourgCAUF DEM PAERCHEN
RodenbourgCAUF DEM PLAUNERT
RodenbourgCAUF DEN LEESSEN
RodenbourgCAUF DEN RIEDER
RodenbourgCAUF DEN SEIFEN
RodenbourgCAUF DER BEITSELT
RodenbourgCAUF DER GEWAENCHEN
RodenbourgCAUF DER SPREIT
RodenbourgCAUF DER WOLFSKAUL
RodenbourgCAUF HOLZEM
RodenbourgCAUF HOMMICHTERHOECHT
RodenbourgCAUF MASSELT
RodenbourgCAUF REEZ
RodenbourgCAUF WEIHER HOECHT
RodenbourgCAZICK
RodenbourgCAm Kutschewee
RodenbourgCBEI DER MICHELSWIES
RodenbourgCBEI WEISBIRCHEN
RodenbourgCBOURWIES
RodenbourgCBRAANSBICH
RodenbourgCBRUECKHECK
RodenbourgCDICKT
RodenbourgCESCHWEILER
RodenbourgCGROSSWIES
RodenbourgCHAEDERBUESCH
RodenbourgCHINTER HAEDERBUESCH
RodenbourgCHINTER HOELCH
RodenbourgCHINTER KUMMERBUESCH
RodenbourgCHINTER UDERBUESCH
RodenbourgCHOELSCH
RodenbourgCHOMMICHTERHOECHT
RodenbourgCHueswé
RodenbourgCIM ACKER
RodenbourgCIM BOURFLUR
RodenbourgCIM BRILL
RodenbourgCIM DIELCHEN
RodenbourgCIM GEHLLOCH
RodenbourgCIM HINJER
RodenbourgCIM HUNGERBERG
RodenbourgCIM KIERKER
RodenbourgCIM LANGENGRUND
RodenbourgCIM SCHEELENGRUENDCHEN
RodenbourgCIM SCHIELECKER
RodenbourgCIM SEITERT
RodenbourgCIM STACK
RodenbourgCIM TEICH
RodenbourgCIM WIESENGRUND
RodenbourgCIN DEN GEHREN
RodenbourgCIN DEN ROSEN
RodenbourgCIN DER AZICK
RodenbourgCIN DER OICHT
RodenbourgCIN EPPELBACH
RodenbourgCIN HOLZEM
RodenbourgCIN HOMMICHT
RodenbourgCKLEINEN BICHEL
RodenbourgCKUMMERBUESCH
RodenbourgCMICHELSWIES
RodenbourgCOBEN DEN GARTEN
RodenbourgCOp dem Bechel
RodenbourgCPFERDSGROICHT
RodenbourgCREHMESCH BAENDCHEN
RodenbourgCRue d'Olingen
RodenbourgCRue de Beidweiler
RodenbourgCRue de Gonderange
RodenbourgCRue de l'Ecole
RodenbourgCRue du Village
RodenbourgCSETZWIES
RodenbourgCSTEHFESBERG
RodenbourgCSTRASSENFELD
RodenbourgCUDER BUESCH
RodenbourgCVOR HAEDERBUESCH
RodenbourgCVOR NIEWENT
RodenbourgDAUF DEM ALTENRUECK
RodenbourgDAUF DEM BINTELBERG
RodenbourgDAUF DEM BRICHELECK
RodenbourgDAUF DEM KUOBENBERG
RodenbourgDAUF DEM MEHLECK
RodenbourgDAUF DEM NEBENWEG
RodenbourgDAUF DEM REHM
RodenbourgDAUF DEM STEENBERG
RodenbourgDAUF DEM STENKEL
RodenbourgDAUF DEM WANGERT
RodenbourgDAUF DEN FRANZOSEN
RodenbourgDAUF DEN RIEDER
RodenbourgDAUF DER GAPKAUL
RodenbourgDAUF DER HOECHT
RodenbourgDAUF DER LANN
RodenbourgDAUF GEISERT
RodenbourgDAUF HOMECHT
RodenbourgDAUF PIERSCHENT
RodenbourgDBEI DER KAPELL
RodenbourgDBEI DER LANGWIES
RodenbourgDBEIM KUOLENTERKNAPP
RodenbourgDBOHNENGARTEN
RodenbourgDBeidweiler
RodenbourgDBeim Hongerbierg
RodenbourgDESCHWEILER DELT
RodenbourgDFAASCHT
RodenbourgDHINTER DEM BUESCH
RodenbourgDHINTER KUOLENTERKNAPP
RodenbourgDHINTERSTEN UWERBUESCH
RodenbourgDHUNGERBERG
RodenbourgDHUORGARTEN
RodenbourgDIM BRAEDEM
RodenbourgDIM BRUCH
RodenbourgDIM FAASCHT
RodenbourgDIM GROEMEL
RodenbourgDIM HINJER
RodenbourgDIM LEH
RodenbourgDIM SCHMALENGRUND
RodenbourgDIM STACK
RodenbourgDIM STEIFESBERG
RodenbourgDIM TEICH
RodenbourgDIM TIEFENWEG
RodenbourgDIN DEN RAUSCHEN
RodenbourgDIN DER DIRBACH
RodenbourgDIN DER LANGWIES
RodenbourgDIN DER OICHT
RodenbourgDIN HENESCHLOCH
RodenbourgDIN WOSCHELT
RodenbourgDImpasse Routfeld
RodenbourgDKREUZWIESEN
RodenbourgDKUOLENTERKNAPP
RodenbourgDMITTELST HOECHT
RodenbourgDOBEN DER LANGWIES
RodenbourgDOBEND UWERBUESCH
RodenbourgDOBENT HAHNS
RodenbourgDOBENT SCHREINESCH
RodenbourgDOBENT THERENS
RodenbourgDPLETTELWIES
RodenbourgDRëtschgriecht
RodenbourgDRETSCHGRAECHT
RodenbourgDROTHFELD
RodenbourgDRUE DU VILLAGE
RodenbourgDRoute d'Echternach
RodenbourgDRue Hiehl
RodenbourgDRue Neuve
RodenbourgDRue d'Eschweiler
RodenbourgDRue de Blumenthal
RodenbourgDRue de Grevenmacher
RodenbourgDRue de l'Ecole
RodenbourgDRue de l'Eglise
RodenbourgDRue de la Station
RodenbourgDRue des Prés
RodenbourgDRue du Ruisseau
RodenbourgDSCHOENFELD
RodenbourgDUNTER DEM GRAUENBERG
RodenbourgDUNTER HUORGARTEN
RodenbourgDUewent Terens
RodenbourgDUm Wangert
RodenbourgDVOR DEN LIETSCHEN
RodenbourgDVOR KOHNERT
RodenbourgDVOR KOULENTERKNAPP
RodenbourgDVORDERSTEN UWERBUESCH
RodenbourgDWEIMERECHERWIES
RodenbourgDZWISCHEN DEN UWERBUESCHEN