go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Oberwampach, section B

OberwampachBënner der Millen
OberwampachBAalbaach
OberwampachBAlebësch
OberwampachBAm Huppeneck
OberwampachBAn der Driicht
OberwampachBAn der Uucht
OberwampachBBerelwis
OberwampachBBrachtenbach
OberwampachBEeschfeld
OberwampachBFloxburen
OberwampachBGroussgaass
OberwampachBGrouwebësch
OberwampachBGrouwebierg
OberwampachBHenkelkamp
OberwampachBHinkelbur
OberwampachBJongebësch
OberwampachBKierelsbierg
OberwampachBMillebiedem
OberwampachBMillebierg
OberwampachBMillekneppchen
OberwampachBNaasheck
OberwampachBOm Bierig
OberwampachBOm Hexeknupp
OberwampachBOm Wäissesteen
OberwampachBRoutschleed
OberwampachBScheed
OberwampachBSchleedebierg
OberwampachBSchwärzebur
OberwampachBTappësch
OberwampachBUecht
OberwampachBWegdebam
OberwampachBa Baierbich
OberwampachBa Kierwelt
OberwampachBa Spaalbech
OberwampachBam Alberpaad
OberwampachBam Bildang
OberwampachBam Déierbechswee
OberwampachBam Gronn
OberwampachBam Lach
OberwampachBam Millewee
OberwampachBam Schoss
OberwampachBam Selschterpaad
OberwampachBam Widdem
OberwampachBan der Breet
OberwampachBan der Gewandel
OberwampachBan der Grouw
OberwampachBan der Meecher
OberwampachBbei der Millen
OberwampachBbeim Aalbaachswee
OberwampachBhanner dem Bierg
OberwampachBhanner der Heed
OberwampachBop Barkent
OberwampachBop Grouwebësch
OberwampachBop Hiensdrëf
OberwampachBop Litschent
OberwampachBop Metzen Dellt
OberwampachBop Pokent-Hoschette
OberwampachBop Réifeldang
OberwampachBop Spaalbech
OberwampachBop dem Bierg
OberwampachBop dem wäisse Steen
OberwampachBop der Heed