go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Mompach, section E

MompachEënnert Karpbësch
MompachEAUF DEM KASSEL
MompachEAUF DER HOETT
MompachEAUF DER KAUZENBACH
MompachEAUF DER SPEER
MompachEAUF EWENT
MompachEAUF GIWER WANGERT
MompachEAUF HESELBERG
MompachEAle Wee
MompachEAm Enneschten Flouer
MompachEAm Ieweschten Duerf
MompachEAm Ieweschten Flouer
MompachEAn Ausselt
MompachEAn der Olek
MompachEBEI DER MUEHLE
MompachEBOURENGARTEN
MompachEC.R. 135
MompachEC.R. 141
MompachEDEIWELSKNOPP
MompachEFëschergaass
MompachEFLORBERG
MompachEGRUNDFELD
MompachEGRUNDFELDBERG
MompachEHERRENWALD
MompachEHINTERST KIRTEN
MompachEHuesewäert
MompachEIM ACKER
MompachEIM GEHR
MompachEIM KAEULCHEN
MompachEIM KLOPP
MompachEIM MEHLBEUTEL
MompachEIM NEUEN GARTEN
MompachEIM PAFFENFELD
MompachEIM PETERBERG
MompachEIM PLEIMLICK
MompachEIM SCHWEINSBERG
MompachEIN AUSELT
MompachEIN DEN FELSEN
MompachEIN DER BACH
MompachEIN DER BEIDT
MompachEIN DER GRUF
MompachEIN DER KAUZENBACH
MompachEIN DER OLK
MompachEIN DER WIES
MompachEIN LETSCHERHECK
MompachEIN OBERST AUSELT
MompachEIN SCHEEREN
MompachEJean Brachmond Strooss
MompachEKarpbëschbierg
MompachEKauzebaach
MompachEMillewee
MompachEMoersdorf
MompachEOBERSTEN FLOR
MompachEOp d'Deiwelskopp
MompachEOp der Fär
MompachERue de la Carrière
MompachESARDORF
MompachESauergaass
MompachEUEBER FLOR IN DEN BERGEN
MompachEUNTER DEM PETERBERG
MompachEUNTERSTEN FLOR
MompachEUm Kiesel
MompachEZWISCHEN DEN GRABEN
MompachEZWISCHEN DEN WEGEN
MompachEam Dällchen
MompachEan de Schlärwisen
MompachEan der Saang
MompachEop Karpbësch