go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Mertert, section B

MertertBAm Berreg
MertertBAm Härewengert
MertertBBocksberg
MertertBCité Op der Kast
MertertBDéieregaard
MertertBEnner Maeschbierg
MertertBEsplanade de la Moselle
MertertBFauleberg
MertertBGrand-Rue
MertertBGromperelooch
MertertBGromperelousen
MertertBGënschend
MertertBHunnewee
MertertBMoartplaz
MertertBMontée de la Moselle
MertertBMontée des Aulnes
MertertBMäschberg
MertertBPobaierland
MertertBQuäeschfeld
MertertBRonnwis
MertertBRoute d'Echternach
MertertBRoute de Luxembourg
MertertBRoute de Wasserbillig
MertertBRue Auguste Hansen
MertertBRue Duchscher
MertertBRue Nic. Ueberecken
MertertBRue Roger Streff
MertertBRue St Martin
MertertBRue de Mertert
MertertBRue de la 87E Division
MertertBRue de la Sûre
MertertBRue des Bergers
MertertBRue des Bâteliers
MertertBRue des Celtes
MertertBRue des Gaulois
MertertBRue des Jardins
MertertBRue des Marais
MertertBRue des Ponts
MertertBRue des Pépinières
MertertBRue des Romains
MertertBRue des Roses
MertertBRue des Sports
MertertBRue des Vignes
MertertBRue du Bocksberg
MertertBSchuerberg
MertertBSchwaarzland
MertertBSchützwis
MertertBSernig
MertertBSernigerbaach
MertertBVal Fleuri
MertertBWollefskaul
MertertBZockergrécht
MertertBam Ellerberg
MertertBam Mouer
MertertBam Mäerchen
MertertBam Reedchen
MertertBam Réid
MertertBgrouss Uecht
MertertBgrouss Wis
MertertBhanner Sernig
MertertBhënnescht Récker
MertertBklee Wis
MertertBop Lamp
MertertBop dem Kast
MertertBop der Supp
MertertBënnescht Kampen