go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Lenningen

LenningenASchmitzdréisch
LenningenAAle Grond
LenningenABeyeregröndchen
LenningenABiirkewis
LenningenABroochwis
LenningenABuerg
LenningenACanach
LenningenAFerme Hoeser
LenningenAGaspeschlach
LenningenAGeessbaach
LenningenAGeesswis
LenningenAGielebierg
LenningenAGrouss Heck
LenningenAHakebierger Héicht
LenningenAHeedeknapp
LenningenAHirschacker
LenningenAHuelgaass
LenningenAHélert
LenningenAHëpelbierg
LenningenAKaffishaff
LenningenAKellerwis
LenningenAKlappechweier
LenningenAKlappechwis
LenningenAKoppesmillen
LenningenAKuelegard
LenningenALaangheck
LenningenALéng
LenningenAMargenbréil
LenningenAMueresbëschelchen
LenningenAPeisselgröndchen
LenningenAPëtzegbaach
LenningenARue d'Oetrange
LenningenARue de Schuttrange
LenningenARue de l'Ecole
LenningenARue de l'Eglise
LenningenARue de la Fontaine
LenningenARéibësch
LenningenASchlammwis
LenningenASchëndkailchen
LenningenASchötterhéicht
LenningenAStengege Bierg
LenningenAThommeserdchen
LenningenAa Banjebaach
LenningenAa Romer
LenningenAam Angelsbierg
LenningenAam Ouschterbierg
LenningenAam Wolfeschdall
LenningenAan der Hehl
LenningenAbei der Heck
LenningenAhanner dem Réibësch
LenningenAom Bichel
LenningenAom Kiemwee
LenningenAop Gréngefeeler
LenningenAop der Huelgaass
LenningenAop der Huelweid
LenningenAtëschend de Bëscher
LenningenAtëschend de Grieten
LenningenAuewen der Hakebierger Heck
LenningenAvir Hélert
LenningenAvir Saaschet
LenningenAvir der Wëlt
LenningenAéiterfuert
LenningenBBreedwis
LenningenBCanecherbierg
LenningenBGaspeschgaarden
LenningenBKalebierg
LenningenBKaulewis
LenningenBMilleschkräiz
LenningenBMilleschuecht
LenningenBRue de Gostingen
LenningenBRue de la Fontaine
LenningenBSchleed
LenningenBSchleederbierg
LenningenBStiwelbierg
LenningenBWengertsbierg
LenningenBam Aes
LenningenBam Hober
LenningenBam Stee
LenningenBan de Wäischten
LenningenBbeim Biergbur
LenningenBbeim Breedesteen
LenningenBop der Déimerei
LenningenBop laangen Aker
LenningenBËnnescht Millen
LenningenBënner Feltesuecht
LenningenBënnescht Millen
LenningenCBierschelt
LenningenCBranebësch
LenningenCCanecherwee
LenningenCDitsgesaang
LenningenCFollensbur
LenningenCForschenhaff
LenningenCHafferhiel
LenningenCHiel
LenningenCHénkelsfeld
LenningenCKokebierg
LenningenCKonwëlt
LenningenCKridelgruet
LenningenCLaschtesch Hiel
LenningenCLaschteschwee
LenningenCMassbësch
LenningenCMäshiel
LenningenCRue de Canach
LenningenCRue de l'Ecole
LenningenCRue des Vignes
LenningenCScheierdréisch
LenningenCWeierwis
LenningenCa Laatzegrond
LenningenCa Lempelt
LenningenCam Aker
LenningenCam Bierschelter Lach
LenningenCam Gaabierg
LenningenCam Krommstéck
LenningenCam Leesebierg
LenningenCan Ouerbett
LenningenCan de groussen Deelen
LenningenCan de klengen Deelen
LenningenCan de laangen Deelen
LenningenCan der Baach
LenningenCan der Fuussgriet
LenningenCan der Gieschlieder
LenningenCan der Klaus
LenningenCan der Léng
LenningenCan der Wëlt
LenningenCan der wäisser Uet
LenningenCan der ässebaach
LenningenCbei Bierschelt
LenningenCbei Branebësch
LenningenCbei den Dännebeem
LenningenCbeim groe Kräiz
LenningenCbeim ässebur
LenningenChanner der Kapell
LenningenCom Bierg
LenningenCom Massbësch
LenningenCom Mäs
LenningenCom Randfleesch
LenningenCom Wengertsbierg
LenningenCop Konwelt
LenningenCop de Lachen
LenningenCop dem Gouschténgerwee
LenningenCop den Dueslächer
LenningenCop der Fuussgriet
LenningenCop der Hiel
LenningenCop laangen Aker
LenningenCënner dem Gouschténgerwee
LenningenDEiskaul
LenningenDGaassegaarden
LenningenDHiel
LenningenDKlenggaass
LenningenDLaaschteschwee
LenningenDLeesebierg
LenningenDLenningen
LenningenDRue d'Ehnen
LenningenDRue de Canach
LenningenDRue de Neudorf
LenningenDRue de l'Ecole
LenningenDRue des Fleurs
LenningenDRue des Vignes
LenningenDRue du Village
LenningenDWengertsgaard
LenningenDa Bidelt
LenningenDa Bruch
LenningenDa Kudert
LenningenDam Bongert
LenningenDam Bréil
LenningenDam Gaabierg
LenningenDam Gaardereech
LenningenDam Kiirchebierg
LenningenDam Kokebierg
LenningenDam Kundel
LenningenDam Weierchen
LenningenDam neie Gaard
LenningenDan Ouerbett
LenningenDan de Laachen
LenningenDan de Rousemen
LenningenDan de Wollefskaul
LenningenDan der Aal
LenningenDan der Léng
LenningenDan der Millen
LenningenDan der Uet am Kiirchebierg
LenningenDan der steiwer Uet
LenningenDbei Comessen
LenningenDbei Pélches
LenningenDbei der Kiirch
LenningenDbeim grousse Muer
LenningenDhanner der Kiirch
LenningenDop Biddelt
LenningenDop Solbert
LenningenDop dem Stirzebierg
LenningenDop der Rëtsch
LenningenDop der Strooss
LenningenDënner Bidelt
LenningenEBréckstécker
LenningenEBurgaass
LenningenEBéiner
LenningenECanach
LenningenEDoussewis
LenningenEDéieregaard
LenningenEHaard
LenningenEHakebiergerbrill
LenningenEHiel
LenningenEHierschacker
LenningenELédenaker
LenningenEMassige Bierg
LenningenEReesbësch
LenningenERue Hardt
LenningenERue Hiehl
LenningenERue Neuve
LenningenERue Winkel
LenningenERue d'Oetrange
LenningenERue de Lenningen
LenningenERue de l'Ecole
LenningenERue de l'Eglise
LenningenERue de la Fontaine
LenningenERue des Jardins
LenningenETrapebongert
LenningenEWeilend
LenningenEam Bruch
LenningenEam Gaa
LenningenEam Kiem
LenningenEam Wenkel
LenningenEam laange Gaard
LenningenEan Doussestécker
LenningenEan der Hiel
LenningenEan der Léiheck
LenningenEan der Reesbaach
LenningenEhanner Weilend
LenningenEhanner Wëllems
LenningenEhanner der helleg Eech
LenningenEom Bongert
LenningenEom Léi
LenningenEënnescht Millen
LenningenFAlwis
LenningenFAm Bongert
LenningenFAm Meeseflass
LenningenFAzéngen
LenningenFBounerécker
LenningenFBurwis
LenningenFDraaf bei der Fréin
LenningenFEilerei
LenningenFEilerei Bësch
LenningenFEilerei Héicht
LenningenFEilerei Wis
LenningenFErd
LenningenFFléierchesfeld
LenningenFGeeschtebrak
LenningenFGeeschtefeld
LenningenFGiergenuet
LenningenFHaard
LenningenFHaarder Hiel
LenningenFHakenhaff
LenningenFHeiligenwies
LenningenFHellge Wis
LenningenFHiel
LenningenFHosbësch
LenningenFJongebësch
LenningenFKaulenwiss
LenningenFKirmes Canton
LenningenFLaang Wis
LenningenFMechelsweier
LenningenFMuertgeswis
LenningenFNuetsweed
LenningenFOp den Aechen
LenningenFRue Bellevue
LenningenFRue Hardt
LenningenFRue Hiehl
LenningenFRue Scheuerhof
LenningenFRue d'Oetrange
LenningenFRue des Jardins
LenningenFRéckschleed
LenningenFScheierhaff
LenningenFSchlammfur
LenningenFSchätzemierchen
LenningenFSchéiffeschgaard
LenningenFSuebelfeld
LenningenFTerrain de Golf
LenningenFTillewis
LenningenFTélchesbongert
LenningenFWeessefeld
LenningenFWeiwergriet
LenningenFWelteschbierg
LenningenFWëlwersgriet
LenningenFa Meeseflass
LenningenFalen Ha
LenningenFam Draaf
LenningenFam Schlond
LenningenFam ale Gronn
LenningenFam laange Meeseflass
LenningenFan de Lousen
LenningenFan den Dueslächer
LenningenFan der Fréin
LenningenFan der Nuetsweed
LenningenFan der Schlaangenzong
LenningenFan der Uecht
LenningenFbei Giergestäl
LenningenFbei der Fréin
LenningenFbei der Haard
LenningenFbeim Hakebierg
LenningenFbeim Jongebësch
LenningenFbeim Wald
LenningenFbeim ale Bur
LenningenFhanner Weilend
LenningenFjongen Ha
LenningenFom Kueb
LenningenFom Schäissbeidel
LenningenFom Tréinerwee
LenningenFom alen Onner
LenningenFop Bärens
LenningenFop Fleeschent
LenningenFop Houfeld
LenningenFop Muertgeswis
LenningenFop den Eechen
LenningenFop der Burwis
LenningenFop der Héicht
LenningenFop der Lann
LenningenFop éislék
LenningenFéiterfuert
LenningenFënnescht Heck