go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Koerich, section A

KoerichAAM BRAUGART
KoerichAAM FRANZENBERG
KoerichAAM HEEPENKOEPP
KoerichAAM KUEHWEG
KoerichAAM MELICHER
KoerichAAM REITZLACH
KoerichAAM SPASS
KoerichAAUF BREDEN GEIS
KoerichAAUF BUCHHOLZERKNOP
KoerichAAUF DEM FRANZENBERG
KoerichAAUF DEM MUEHLENBERG
KoerichAAUF DEM SCHAECK
KoerichAAUF DEM SEYLERPESCH
KoerichAAUF DEM SILBERKNOEPCHEN
KoerichAAUF DEM WEIDENWEG
KoerichAAUF DEN HUFEN
KoerichAAUF DEN KILLEN
KoerichAAUF DER ERDKAEULCHEN
KoerichAAUF DER HEID
KoerichAAUF DER HIENERICHT
KoerichAAUF DER STERR
KoerichAAUF DUERENBUSCH
KoerichAAUF FEINECKER
KoerichAAUF FOLKER
KoerichAAUF HASELBUSCH
KoerichAAUF KUOMERFELD
KoerichAAUF PRESCH
KoerichAAUF SCHEELENDRIESCH
KoerichAAUF ZUNKERT
KoerichAAm Areler Grond
KoerichAAm Laangefeld
KoerichAAn de Killen
KoerichAAn de nongzeng Stachen
KoerichAAn der Hiel
KoerichABEI BUCHHOLZERBIRCHEN
KoerichABEI DER EWEN SCHLEID
KoerichABEI DER FOCKENMUEHLE
KoerichABEI DER GALGEN
KoerichABEI DER NEIMILLEN
KoerichABEI DER RESCHER HOEHL
KoerichABEI DER SCHOCKENACHT
KoerichABEI DER STEINBAEUMCHESACHT
KoerichABEI DER UNTERSTEN MUEHLE
KoerichABEI FOTZENGART
KoerichABEI FRANZEN KAPELL
KoerichABEI KOENIGSKOEPP
KoerichABEI SCHOLTGESKREUZ
KoerichABEI SCHUMESCHGART
KoerichABEI TINNES KREUZ
KoerichABEIM KASSTEY
KoerichABEIM KOHN
KoerichABUCHHOLZ
KoerichABei der Kléinschheck
KoerichABei der Strooss
KoerichABei der Treisch
KoerichABei der hölze Bréck
KoerichABoks-pull
KoerichACHEMIN DES CHAMPS
KoerichAChalet St. Hubert
KoerichAChemin de Hagen
KoerichAChemin de la Fontaine
KoerichAChemin de la Source
KoerichACité Um Boeschen
KoerichADirebësch
KoerichAENKENSTAELLCHEN
KoerichAFockemillen
KoerichAHëttendall
KoerichAHERRENBUSCH
KoerichAHINTER DER HEEPP
KoerichAHINTER DER KIRCHE
KoerichAHOENSBRUCH
KoerichAHaisercher
KoerichAHanner dem Bësch
KoerichAHanner den Haisercher
KoerichAIM BLASBALG
KoerichAIM BOESCHEN
KoerichAIM FOTZENGART
KoerichAIM HOEHLENGAERTCHEN
KoerichAIM LUDESPESCH
KoerichAIM MELICHERWEIHER
KoerichAIM MUEHLENBERG
KoerichAIM ROTHREIS
KoerichAIM SCHINDER
KoerichAIM SCHLOSSPESCH
KoerichAIM STERPENTHAL
KoerichAIM THAL
KoerichAIM WELSCHLAND
KoerichAIM ZIMMER GRUENDCHEN
KoerichAIN DEN GRENNEN
KoerichAIN DEN PEICKESWIESEN
KoerichAIN DEN SCHENNERN
KoerichAIN DEN SCHLAMMENFELDER
KoerichAIN DEN STECKEN
KoerichAIN DER GEIS
KoerichAIN DER HASENHECK
KoerichAIN DER HEEPP
KoerichAIN DER KUEHWIES
KoerichAIN DER REIBAEUMSACHT
KoerichAIN DER ROTHACHT
KoerichAIN DER SCHLEID
KoerichAIN DER SCHOCKENACHT
KoerichAIN DER STAEMERWIES
KoerichAIN DER STEINBAEUMCHESACHT
KoerichAIN PIELEM
KoerichAKOENIGSKOEPP
KoerichAKOERICH
KoerichAKUEHRENN
KoerichAKléinschheck
KoerichAKléireknapp
KoerichAKonn
KoerichALaiepull
KoerichAMëttendall
KoerichAMontée St. Hubert
KoerichANeie Wee
KoerichANeimillen
KoerichAOB DER KUEHRENN
KoerichAOBEN DER TREISCHT
KoerichAOBEN THIELEN
KoerichAOBEN WOLFSBRAAK
KoerichAOp Fulsberg
KoerichAOp Huewerschleed
KoerichAOp Manzendall
KoerichAOp Mertzgrëndchen
KoerichAOp dem Areler Bierg
KoerichAOp dem Randlenger Wee
KoerichAOp dem Scheek
KoerichAOp dem Weisert
KoerichAOp den Haisercher
KoerichAOp der Treisch
KoerichAPl. Marguerite Thomas-Clement
KoerichAPréimert
KoerichAPratel
KoerichARéizlach
KoerichARouseknapp
KoerichARue Arsène Mersch
KoerichARue Fockeschlass
KoerichARue Mathias Koener
KoerichARue Principale
KoerichARue d'Arlon
KoerichARue de Goeblange
KoerichARue de Koerich
KoerichARue de Steinfort
KoerichARue de Windhof
KoerichARue de l'Ecole
KoerichARue de la Montagne
KoerichARue des Champs
KoerichARue des Trois Cantons
KoerichARue du Bois
KoerichARue du Château
KoerichARue du Moulin
KoerichASCHLOSSLANGENFELD
KoerichASCHOCKENBUSCH
KoerichASTECKWIES
KoerichAStengeforter Uecht
KoerichATREISCHT
KoerichATreisch
KoerichAUNTERSTE MUEHLE
KoerichAUm Stengeforter Wee
KoerichAWEIHERCHEN
KoerichAWEIHERWIES
KoerichAam Laangefeld
KoerichAviischten Hëttendall