go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Koerich

KoerichAAM BRAUGART
KoerichAAM FRANZENBERG
KoerichAAM HEEPENKOEPP
KoerichAAM KUEHWEG
KoerichAAM MELICHER
KoerichAAM REITZLACH
KoerichAAM SPASS
KoerichAAUF BREDEN GEIS
KoerichAAUF BUCHHOLZERKNOP
KoerichAAUF DEM FRANZENBERG
KoerichAAUF DEM MUEHLENBERG
KoerichAAUF DEM SCHAECK
KoerichAAUF DEM SEYLERPESCH
KoerichAAUF DEM SILBERKNOEPCHEN
KoerichAAUF DEM WEIDENWEG
KoerichAAUF DEN HUFEN
KoerichAAUF DEN KILLEN
KoerichAAUF DER ERDKAEULCHEN
KoerichAAUF DER HEID
KoerichAAUF DER HIENERICHT
KoerichAAUF DER STERR
KoerichAAUF DUERENBUSCH
KoerichAAUF FEINECKER
KoerichAAUF FOLKER
KoerichAAUF HASELBUSCH
KoerichAAUF KUOMERFELD
KoerichAAUF PRESCH
KoerichAAUF SCHEELENDRIESCH
KoerichAAUF ZUNKERT
KoerichAAm Areler Grond
KoerichAAm Laangefeld
KoerichAAn de Killen
KoerichAAn de nongzeng Stachen
KoerichAAn der Hiel
KoerichABEI BUCHHOLZERBIRCHEN
KoerichABEI DER EWEN SCHLEID
KoerichABEI DER FOCKENMUEHLE
KoerichABEI DER GALGEN
KoerichABEI DER NEIMILLEN
KoerichABEI DER RESCHER HOEHL
KoerichABEI DER SCHOCKENACHT
KoerichABEI DER STEINBAEUMCHESACHT
KoerichABEI DER UNTERSTEN MUEHLE
KoerichABEI FOTZENGART
KoerichABEI FRANZEN KAPELL
KoerichABEI KOENIGSKOEPP
KoerichABEI SCHOLTGESKREUZ
KoerichABEI SCHUMESCHGART
KoerichABEI TINNES KREUZ
KoerichABEIM KASSTEY
KoerichABEIM KOHN
KoerichABUCHHOLZ
KoerichABei der Kléinschheck
KoerichABei der Strooss
KoerichABei der Treisch
KoerichABei der hölze Bréck
KoerichABoks-pull
KoerichACHEMIN DES CHAMPS
KoerichAChalet St. Hubert
KoerichAChemin de Hagen
KoerichAChemin de la Fontaine
KoerichAChemin de la Source
KoerichACité Um Boeschen
KoerichADirebësch
KoerichAENKENSTAELLCHEN
KoerichAFockemillen
KoerichAHëttendall
KoerichAHERRENBUSCH
KoerichAHINTER DER HEEPP
KoerichAHINTER DER KIRCHE
KoerichAHOENSBRUCH
KoerichAHaisercher
KoerichAHanner dem Bësch
KoerichAHanner den Haisercher
KoerichAIM BLASBALG
KoerichAIM BOESCHEN
KoerichAIM FOTZENGART
KoerichAIM HOEHLENGAERTCHEN
KoerichAIM LUDESPESCH
KoerichAIM MELICHERWEIHER
KoerichAIM MUEHLENBERG
KoerichAIM ROTHREIS
KoerichAIM SCHINDER
KoerichAIM SCHLOSSPESCH
KoerichBBréichel
KoerichAIM STERPENTHAL
KoerichAIM THAL
KoerichAIM WELSCHLAND
KoerichAIM ZIMMER GRUENDCHEN
KoerichAIN DEN GRENNEN
KoerichAIN DEN PEICKESWIESEN
KoerichAIN DEN SCHENNERN
KoerichAIN DEN SCHLAMMENFELDER
KoerichAIN DEN STECKEN
KoerichAIN DER GEIS
KoerichAIN DER HASENHECK
KoerichAIN DER HEEPP
KoerichAIN DER KUEHWIES
KoerichAIN DER REIBAEUMSACHT
KoerichAIN DER ROTHACHT
KoerichAIN DER SCHLEID
KoerichAIN DER SCHOCKENACHT
KoerichAIN DER STAEMERWIES
KoerichAIN DER STEINBAEUMCHESACHT
KoerichAIN PIELEM
KoerichAKOENIGSKOEPP
KoerichAKOERICH
KoerichAKUEHRENN
KoerichAKléinschheck
KoerichAKléireknapp
KoerichAKonn
KoerichALaiepull
KoerichAMëttendall
KoerichAMontée St. Hubert
KoerichANeie Wee
KoerichANeimillen
KoerichAOB DER KUEHRENN
KoerichAOBEN DER TREISCHT
KoerichAOBEN THIELEN
KoerichAOBEN WOLFSBRAAK
KoerichAOp Fulsberg
KoerichAOp Huewerschleed
KoerichAOp Manzendall
KoerichAOp Mertzgrëndchen
KoerichAOp dem Areler Bierg
KoerichAOp dem Randlenger Wee
KoerichAOp dem Scheek
KoerichAOp dem Weisert
KoerichAOp den Haisercher
KoerichAOp der Treisch
KoerichAPl. Marguerite Thomas-Clement
KoerichAPréimert
KoerichAPratel
KoerichARéizlach
KoerichARouseknapp
KoerichARue Arsène Mersch
KoerichARue Fockeschlass
KoerichARue Mathias Koener
KoerichARue Principale
KoerichARue d'Arlon
KoerichARue de Goeblange
KoerichARue de Koerich
KoerichARue de Steinfort
KoerichARue de Windhof
KoerichARue de l'Ecole
KoerichARue de la Montagne
KoerichARue des Champs
KoerichARue des Trois Cantons
KoerichARue du Bois
KoerichARue du Château
KoerichARue du Moulin
KoerichASCHLOSSLANGENFELD
KoerichASCHOCKENBUSCH
KoerichASTECKWIES
KoerichAStengeforter Uecht
KoerichATREISCHT
KoerichATreisch
KoerichAUNTERSTE MUEHLE
KoerichAUm Stengeforter Wee
KoerichAWEIHERCHEN
KoerichAWEIHERWIES
KoerichAam Laangefeld
KoerichAviischten Hëttendall
KoerichBA Bandel
KoerichBAUF BROCKELSDRIESCH
KoerichBAUF DEM ACKER
KoerichBAUF DEM HASENSPRUNK
KoerichBAUF DEM HORNICK
KoerichBAUF DEM MEES
KoerichBAUF DEM SIMMERPFAD
KoerichBAUF DER BECH
KoerichBAUF DER GRAECHT
KoerichBAUF DER GREF
KoerichBAUF DER SCHEIF
KoerichBAUF DER TONN
KoerichBAUF HIEDERT
KoerichBAUF LIEB UND LEID
KoerichBAUF PRAEMERT
KoerichBAUF WILTZERT
KoerichBAm Gonnefeld
KoerichBAm Gospelt
KoerichBAm Kaandel
KoerichBAm Park
KoerichBAm Teidendall
KoerichBBEI DER SCHEUERHECK
KoerichBBEI DER SEITERT
KoerichBBEI FRANKENHOELZCHEN
KoerichBBEI SIWENBUSCH
KoerichBBEIM HASENSPRUNK
KoerichBBEIM HERRENBUSCH
KoerichBBEIM LAACHWEG
KoerichBBEIM WILTZERTERWEG
KoerichBBERK
KoerichBBOCKERT
KoerichBBROCKELSDRIESCH
KoerichBBei Berck
KoerichBBei Hommelsheck
KoerichBChemin de la Chapelle
KoerichBDomaine du Beauregard
KoerichBENKENSTAELLCHEN
KoerichBFrankenholz
KoerichBGOEBLANGE
KoerichBGehlert
KoerichBGekswis
KoerichBGrëndchenaker
KoerichBGromuer
KoerichBHERRENBUSCH
KoerichBHINTER LANNEMEERCHEN
KoerichBHanner Riedel
KoerichBHanner der Huuscht
KoerichBHelsenmuer
KoerichBHuuscht
KoerichBHuuschteweier
KoerichBHuuschtknapp
KoerichBIM DOIL
KoerichBIM GONNEFELD
KoerichBIM GROSSEN PESCH
KoerichBIM JUNGENART
KoerichBIM KREUZ
KoerichBIM SPASS
KoerichBIM STERPENTHAL
KoerichBIN ARDERT
KoerichBIN DEN ALTEN KELKEN
KoerichBIN DEN SCHLAMMSTRACHEN
KoerichBIN DER KAEULCHEN
KoerichBIN DER LINGER
KoerichBIN DER SCHROTHECK
KoerichBIN DER WOLFSHECK
KoerichBIN GEHLERT
KoerichBIN GONJERT
KoerichBKurtendall
KoerichBLaangstrachen
KoerichBMeisselt
KoerichBMiecher
KoerichBMiechergronn
KoerichBOBEN DEM DOIL
KoerichBOBEN ORBETT
KoerichBORBETT
KoerichBOp Froumerecht
KoerichBOp Ratzbierg
KoerichBOp dem Hënsbruch
KoerichBOp dem Loor
KoerichBOp der Schleed
KoerichBPellescht
KoerichBREHSWINKEL
KoerichBRiedel
KoerichBRoute d'Arlon
KoerichBRue Pierre Braun
KoerichBRue Pierre Flammang
KoerichBRue Principale
KoerichBRue d'Arlon
KoerichBRue de Goetzingen
KoerichBRue de Koerich
KoerichBRue de Nospelt
KoerichBRue de Windhof
KoerichBRue de l'Ecole
KoerichBRue des Trois Cantons
KoerichBSCHLAMMSTRACHEN
KoerichBSEITERT
KoerichBSIWENBUSCH
KoerichBScheierheck
KoerichBSchnudelmier
KoerichBSchullerwee
KoerichBVir dem Bréichel
KoerichBWandhaff
KoerichBWelweschpont
KoerichBZUKOH
KoerichBam séissen Hierchen
KoerichBop der Müncherstrooss
KoerichBvir Riedel
KoerichCA Silbricht
KoerichCAM BRUCHSTUECK
KoerichCAM DEICHKOEP
KoerichCAM DELLBAEUMCHEN
KoerichCAM ROENDELCHEN
KoerichCAN DEN JENKENSTRACHEN
KoerichCAN DER HALMES
KoerichCAN DER SOMP
KoerichCAN DER WINGESCH-WIES
KoerichCAUF DEM ACKER
KoerichCAUF DEM GRINGERT
KoerichCAUF DEM MEES
KoerichCAUF DEM SCHANZENGROIF
KoerichCAUF DEM SCHEELEN WIDEM
KoerichCAUF DEM SIMMERPFAD
KoerichCAUF DEN DRIESCHERCHEN
KoerichCAUF DER LAECHEN
KoerichCAUF DER REETZ
KoerichCAUF DER SCHLEID
KoerichCAUF DER STIEFCHEN
KoerichCAUF PRAEMERT
KoerichCAle Weier
KoerichCAm Grëndchen
KoerichCAm Schnewel
KoerichCAm Teidendall
KoerichCAn älzicht
KoerichCAn der Laach
KoerichCAn der Nospich
KoerichCAnnerbësch
KoerichCBAMESCHT
KoerichCBEI DEM KREUZCHEN
KoerichCBEI DEN BAEUMERCHEN
KoerichCBEI DER BRUECK
KoerichCBEI DER SEITERT
KoerichCBEI FOETZBUSCH
KoerichCBEI MIERCHEN
KoerichCBEIM BAUCH
KoerichCBEIM GROSSEN PULL
KoerichCBEIM KOELER BUSCH
KoerichCBEIM LAACHWEG
KoerichCBei Annerbësch
KoerichCChemin Privé
KoerichCFëtzbësch
KoerichCFëtzbëschkëp
KoerichCFOCKEN WEIHER
KoerichCGEMEINEN WEIHER
KoerichCGOETZINGEN
KoerichCGeessebärtchen
KoerichCHOHLACH
KoerichCHanner dem Reech
KoerichCIM DEICH
KoerichCIM KREUZ
KoerichCIM RUEBENFELDCHEN
KoerichCIN SILBERICHT
KoerichCIN STREMERICHT
KoerichCJIETGENFELD
KoerichCKALKSKAUL
KoerichCKLEINEN WEIHER
KoerichCKieler Bësch
KoerichCLANSCHETER WEIER
KoerichCLaangwis
KoerichCLotissement Vulcalux
KoerichCOBENT STEWES
KoerichCOp Prämert
KoerichCOp Sigelsbierg
KoerichCOp Silbricht
KoerichCOp Silbrichtkopp
KoerichCPëtzheck
KoerichCRoute d'Arlon
KoerichCRue Pir Kremer
KoerichCRue Principale
KoerichCRue d'Arlon
KoerichCRue de Luxembourg
KoerichCRue de Nospelt
KoerichCRue de Windhof
KoerichCRue de l'Industrie
KoerichCRue des Champs
KoerichCRue des Trois Cantons
KoerichCRue du Bois
KoerichCSiedgenfeld
KoerichCUEWENT STIEWES
KoerichCUNTER KIRBENT
KoerichCUm Schoflek
KoerichCUm Simmerpad
KoerichCVOR BAVERT
KoerichCVOR DER SEITERT
KoerichCam grousse Feld
KoerichCop dem Mees