go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Junglinster, section F

JunglinsterFënner dem Kneppchen
JunglinsterFAmberbréck
JunglinsterFCité Beaulieu
JunglinsterFCité Neimillen
JunglinsterFCité am Duerf
JunglinsterFIn Hierber
JunglinsterFKäscherbierg
JunglinsterFMaasselter Trausch
JunglinsterFRemesfeld
JunglinsterFRoute de Luxembourg
JunglinsterFRue Neimillen
JunglinsterFRue de Lorentzweiler
JunglinsterFSchéiferbierg
JunglinsterFa Lambert
JunglinsterFam Schlékegrönnchen
JunglinsterFan Amplecht
JunglinsterFan Hierber
JunglinsterFan den Huergaarden
JunglinsterFhanner dem Kneppchen
JunglinsterFop der Rondels
JunglinsterFop der Wäisbaach
JunglinsterFop der Wierkspreet
JunglinsterFuewen dem Mierchen
JunglinsterFuewen der Neimillen
JunglinsterFum Hengerjuck
JunglinsterFum Kneppchen
JunglinsterFvir Amber