go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Junglinster, section D

JunglinsterDënner Kueschten
JunglinsterDënner der Buchhëlz
JunglinsterDAn der Schlaed
JunglinsterDBambësch
JunglinsterDBourglinster
JunglinsterDBuchhëls
JunglinsterDDäichgewan
JunglinsterDGiedertsbësch
JunglinsterDHéngerjuck
JunglinsterDHeeltgesbuedem
JunglinsterDHiel
JunglinsterDHierberheed
JunglinsterDIelzert
JunglinsterDImpasse Felix Putz
JunglinsterDKarelsheck
JunglinsterDLampertsbierg
JunglinsterDMetzendréisch
JunglinsterDPlace du Village
JunglinsterDQuakwisen
JunglinsterDRue Baron Georges d'Arnould
JunglinsterDRue Hiel
JunglinsterDRue Neuve
JunglinsterDRue Urbain Lambert
JunglinsterDRue d'Altlinster
JunglinsterDRue d'Imbringen
JunglinsterDRue de Gonderange
JunglinsterDRue de Junglinster
JunglinsterDRue de l'Ecole
JunglinsterDRue de l'Eglise
JunglinsterDRue de la Forge
JunglinsterDRue du Château
JunglinsterDRue du Cimetière
JunglinsterDSchéinert
JunglinsterDSchëtzegronn
JunglinsterDSchapeswis
JunglinsterDSchwachtgesmillen
JunglinsterDUm Fronert
JunglinsterDUm Rennpad
JunglinsterDa Lambert
JunglinsterDale Gaard
JunglinsterDam Brill
JunglinsterDam Burfeld
JunglinsterDam Gärtchen
JunglinsterDam Pesch
JunglinsterDam Puddel
JunglinsterDam Weierchen
JunglinsterDam Zessefeld
JunglinsterDan Hierber
JunglinsterDan de Längten
JunglinsterDan den Strachen
JunglinsterDan der Eechels
JunglinsterDan der Ehlchen
JunglinsterDan der Neiwis
JunglinsterDan der Schlaed
JunglinsterDan der Schleed
JunglinsterDan der Vugelsbaach
JunglinsterDbei den Steekaulen
JunglinsterDbei der Amberbréck
JunglinsterDbei der Millen
JunglinsterDbeim Därchen
JunglinsterDbeim Haupeschkräiz
JunglinsterDhënneschte Gronn
JunglinsterDhanner dem Tur
JunglinsterDop Hierber
JunglinsterDop dem Gonnerengerwee
JunglinsterDop der Buchhëlz
JunglinsterDop der Dirt
JunglinsterDop der Frounert
JunglinsterDop der Huuscht
JunglinsterDop der Kleck
JunglinsterDop der Maierchen
JunglinsterDop der Rondels
JunglinsterDop der Schéiferei
JunglinsterDop der héiger Maark
JunglinsterDtëschend de Stroossen
JunglinsterDum Bambësch
JunglinsterDum Burgruef
JunglinsterDum Neiewee