go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Garnich, section D

GarnichDënner den Zéngstécker
GarnichDBeim Beemchen
GarnichDBommert
GarnichDButschewis
GarnichDCité Wuesheck
GarnichDDëschelgewan
GarnichDDahlem
GarnichDGrouss Schleed
GarnichDKiirfechtsstrooss
GarnichDKräizfeld
GarnichDLoochheck
GarnichDLoochwisen
GarnichDOp Bommert
GarnichDOp der Bunn
GarnichDPafendall
GarnichDRoulemer
GarnichDRoulemerkirt
GarnichDRoute de Schouweiler
GarnichDRue Batty Biver
GarnichDRue Pfaffenthal
GarnichDRue de Hivange
GarnichDRue de l'Ecole
GarnichDRue de l'Eglise
GarnichDRue des Trois Cantons
GarnichDSchläterfeld
GarnichDStäbësch
GarnichDUm Pad
GarnichDUm Paerchen
GarnichDWuesheck
GarnichDa Stämer
GarnichDam Brill
GarnichDam Weier
GarnichDam laange Feld
GarnichDan de Strachen
GarnichDan den Zéngstécker
GarnichDan der Déiwerwis
GarnichDan der Laach
GarnichDan der Mierschlädchen
GarnichDan der Stee
GarnichDbeim Bämchen
GarnichDop éinschpelt
GarnichDop Brommesmierchen
GarnichDop Foulberich
GarnichDop de Steng
GarnichDop der Brillheck
GarnichDop der Gewännchen
GarnichDop der Uecht
GarnichDum Gaalgebierg
GarnichDum Pärchen
GarnichDum Pad
GarnichDum Pill
GarnichDum Weier
GarnichDum roude Kräiz
GarnichDvir Méimerich