go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Garnich, section C

GarnichCBommeschfeld
GarnichCBurmesch
GarnichCGemengenheck
GarnichCGrouss Béiwéng
GarnichCGroussfeld
GarnichCGrousswis
GarnichCGréidenheck
GarnichCHivange
GarnichCHoulstän
GarnichCHumeschground
GarnichCKleng Béiwéng
GarnichCKlenggewännchen
GarnichCKréienaker
GarnichCLaangstécker
GarnichCPeschwis
GarnichCPullstécker
GarnichCRommwis
GarnichCRue de Dahlem
GarnichCRue de Fingig
GarnichCRue de Garnich
GarnichCRue de Kahler
GarnichCRue des Champs
GarnichCRébierg
GarnichCSchmidemärchen
GarnichCStäkelchen
GarnichCStämerbur
GarnichCUm Grëndchen
GarnichCUm Réibierg
GarnichCWeierstécker
GarnichCWilgebrill
GarnichCWëlleschbaach
GarnichCa Boudel
GarnichCa Bunert
GarnichCa Stämer
GarnichCa Wiltgen
GarnichCam Brädfeld
GarnichCam Béiwenbierg
GarnichCam Grënnchen
GarnichCam Jénkefeld
GarnichCan den Zéngstécker
GarnichCan der Dirwis
GarnichCan der Schläd
GarnichCan der Schmältchen
GarnichCan der Suel
GarnichCbei Bisdorfs
GarnichCbeim Bëschelchen
GarnichChanner Feltgesheck
GarnichChënnescht Wis
GarnichClaanscht Féngecherstrooss
GarnichCop Bolsemuer
GarnichCop de siwe Rëpper
GarnichCop dem Bömmertchen
GarnichCop der Arelerstrooss
GarnichCop der Dackt
GarnichCop der Dell
GarnichCop der Hieschterchen
GarnichCop der Léierchen
GarnichCop der Schässgriecht
GarnichCop der Uecht
GarnichCt'Hienericht
GarnichCum Heckbierg
GarnichCum Hielänter
GarnichCum Humeschbierg
GarnichCum Kielwee
GarnichCum Kiessen
GarnichCum Knapp
GarnichCum Lannebierg
GarnichCum Pëllenaker
GarnichCum roude Bämchen