go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Garnich, section B

GarnichBéiselbierg
GarnichBënner Angelsreech
GarnichBënnescht Duerf
GarnichBA Jengen
GarnichBA Pieren
GarnichBAlwis
GarnichBAm Brill
GarnichBAn der Lakoll
GarnichBAn der Merzel
GarnichBBëschhëtzëschheck
GarnichBBuchhëlz
GarnichBBuchhëlzerbësch
GarnichBBuchhëlzerwisen
GarnichBBuchhëlzerwois
GarnichBBurfeld
GarnichBButschewis
GarnichBCité Bourfeld
GarnichBFockebrill
GarnichBGaessel
GarnichBHäbicht
GarnichBHoulzhecken
GarnichBHoulzwis
GarnichBKeelwis
GarnichBKillheck
GarnichBKuelheck
GarnichBKugelground
GarnichBLakoll
GarnichBLannestack
GarnichBLoochbaach
GarnichBLoubësch
GarnichBNeiwëschbësch
GarnichBRitteschweier
GarnichBRixegoard
GarnichBRue Eich
GarnichBRue Elsy Jacobs
GarnichBRue Eugène Dondlinger
GarnichBRue Gaessel
GarnichBRue Hoehl
GarnichBRue Nic Arend
GarnichBRue Nicolas Braunshausen
GarnichBRue St. Hubert
GarnichBRue d'Eich
GarnichBRue de Holzem
GarnichBRue de Kahler
GarnichBRue de l'Ecole
GarnichBRue de l'Eglise
GarnichBRue de la Forêt
GarnichBRue de la Montée
GarnichBRue des Champs
GarnichBRue des Sacrifiés
GarnichBRue des Tanneurs
GarnichBRue des Trois Cantons
GarnichBRue du Cimetière
GarnichBSchilzenheck
GarnichBUm Haff
GarnichBUm Lannestack
GarnichBUn der Mamer
GarnichBWénkelwis
GarnichBWiddem
GarnichBZëppeweier
GarnichBa Féil
GarnichBa Faascht
GarnichBa Géinterich
GarnichBa Laangert
GarnichBa Mëtzech
GarnichBam Pänzerchen
GarnichBam Sauerfeld
GarnichBam Schillbësch
GarnichBam Schlössel
GarnichBam Schrëndel
GarnichBan éisel
GarnichBan Dobett
GarnichBan Einschpelt
GarnichBan Hueschtert
GarnichBan de Meessen
GarnichBan de Schéimelen
GarnichBan der Grousswis
GarnichBan der Häbicht
GarnichBan der Heeschterchen
GarnichBan der Keelwis
GarnichBan der Kietzel
GarnichBan der Lou
GarnichBan der Märzel
GarnichBan der Melzer
GarnichBan der Schénk
GarnichBan der Schampheck
GarnichBan der Schleef
GarnichBan der Schock
GarnichBan der Stressel
GarnichBan der Waasserwis
GarnichBbei Kohler Bësch
GarnichBbei der Doudebréck
GarnichBbeim Neieweier
GarnichBhënnescht Gemengenheck
GarnichBhanner Faschtbierg
GarnichBhanner Wëller
GarnichBiewescht Duerf
GarnichBlaange Rees
GarnichBom Breedebësch
GarnichBop Buchbierg
GarnichBop Eech
GarnichBop Heckbierg
GarnichBop Houscht
GarnichBop Kréimerich
GarnichBop Krommerich
GarnichBop Leemes
GarnichBop Märzgéier
GarnichBop Ueschtrëff
GarnichBop der Fank
GarnichBop der Hobuch
GarnichBop der Kösbaach
GarnichBop der Lacksknupp
GarnichBop der Scheier
GarnichBtëscht de Bëscher
GarnichBum Angelsreech
GarnichBum Bierg
GarnichBum Därchen
GarnichBum Dauwelsbierg
GarnichBum Fiirtchen
GarnichBum Gaalgebierg
GarnichBum Hondsknapp
GarnichBum Hunneschwanz
GarnichBum Rébierg
GarnichBum Schëffeler
GarnichBviischt Gemengenheck