go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Garnich, section A

GarnichAënner Houkeler
GarnichAAlwis
GarnichAArelerwee
GarnichAAtertlinn
GarnichABommert
GarnichABrillheck
GarnichABruchewis
GarnichABurfeld
GarnichABurschenterbësch
GarnichABurwis
GarnichADauschwis
GarnichAGarnicherbierg
GarnichAGemengebësch
GarnichAGestaid
GarnichAIerwebësch
GarnichAJongebësch
GarnichAKahler
GarnichAKempenheck
GarnichAKolerseit
GarnichAKräzdréischer
GarnichAKréimeschfeld
GarnichAKuebungsfeld
GarnichAMoukebrill
GarnichANaasswis
GarnichAPärcheswisen
GarnichAPärdsbësch
GarnichAPärdsdréischer
GarnichAPeifeschhaff
GarnichARue Félix Jemming
GarnichARue Principale
GarnichARue de Garnich
GarnichARue de Grass
GarnichARue de Hivange
GarnichARue de l'Ecole
GarnichARue des Champs
GarnichARueder Gewan
GarnichARuederwisen
GarnichASchanerettchen
GarnichASechsstécker
GarnichASiebenstücker
GarnichAUn der Äisch
GarnichAWeierwis
GarnichAZärewis
GarnichAam Bock
GarnichAam Brill
GarnichAam Déieregaart
GarnichAam Géier
GarnichAam Lach
GarnichAam Reezbrill
GarnichAam Weier
GarnichAam Zëppelach
GarnichAam schinne Sté
GarnichAan éisel
GarnichAan Duespelt
GarnichAan de Bruchestrachen
GarnichAan de Kneppen
GarnichAan de Lëschen
GarnichAan de Stécken
GarnichAan den Dierten
GarnichAan der Grousswis
GarnichAan der Weierwis
GarnichAbei Grass
GarnichAbei Wohneschheck
GarnichAbeim Knappbësch
GarnichAgrousst Feld
GarnichAhanner Féngecherhoulz
GarnichAhanner Gestaid
GarnichAhanner Houkeler
GarnichAlaang Dréischer
GarnichAlaang Zwenger
GarnichAop Fullert
GarnichAop Houkelter
GarnichAop Paschent
GarnichAop Staffelzerheck
GarnichAop de Këppen
GarnichAop de Routreiser
GarnichAop dem Pärchen
GarnichAop der Bruchewis
GarnichAop der Héicht
GarnichAop der Muelheck
GarnichAop der Rueder
GarnichAop der Speckt
GarnichAop der Wollefskaul
GarnichAtëscht de Bëscher
GarnichAum Areler Wee
GarnichAum Hiewel
GarnichAum Knapp