go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Garnich

GarnichAënner Houkeler
GarnichAAlwis
GarnichAArelerwee
GarnichAAtertlinn
GarnichABommert
GarnichABrillheck
GarnichABruchewis
GarnichABurfeld
GarnichABurschenterbësch
GarnichABurwis
GarnichADauschwis
GarnichAGarnicherbierg
GarnichAGemengebësch
GarnichAGestaid
GarnichAIerwebësch
GarnichAJongebësch
GarnichAKahler
GarnichAKempenheck
GarnichAKolerseit
GarnichAKräzdréischer
GarnichAKréimeschfeld
GarnichAKuebungsfeld
GarnichAMoukebrill
GarnichANaasswis
GarnichAPärcheswisen
GarnichAPärdsbësch
GarnichAPärdsdréischer
GarnichAPeifeschhaff
GarnichARue Félix Jemming
GarnichARue Principale
GarnichARue de Garnich
GarnichARue de Grass
GarnichARue de Hivange
GarnichARue de l'Ecole
GarnichARue des Champs
GarnichARueder Gewan
GarnichARuederwisen
GarnichASchanerettchen
GarnichASechsstécker
GarnichASiebenstücker
GarnichAUn der Äisch
GarnichAWeierwis
GarnichAZärewis
GarnichAam Bock
GarnichAam Brill
GarnichAam Déieregaart
GarnichAam Géier
GarnichAam Lach
GarnichAam Reezbrill
GarnichAam Weier
GarnichAam Zëppelach
GarnichAam schinne Sté
GarnichAan éisel
GarnichAan Duespelt
GarnichAan de Bruchestrachen
GarnichAan de Kneppen
GarnichAan de Lëschen
GarnichAan de Stécken
GarnichAan den Dierten
GarnichAan der Grousswis
GarnichAan der Weierwis
GarnichAbei Grass
GarnichAbei Wohneschheck
GarnichAbeim Knappbësch
GarnichAgrousst Feld
GarnichAhanner Féngecherhoulz
GarnichAhanner Gestaid
GarnichAhanner Houkeler
GarnichAlaang Dréischer
GarnichAlaang Zwenger
GarnichAop Fullert
GarnichAop Houkelter
GarnichAop Paschent
GarnichAop Staffelzerheck
GarnichAop de Këppen
GarnichAop de Routreiser
GarnichAop dem Pärchen
GarnichAop der Bruchewis
GarnichAop der Héicht
GarnichAop der Muelheck
GarnichAop der Rueder
GarnichAop der Speckt
GarnichAop der Wollefskaul
GarnichAtëscht de Bëscher
GarnichAum Areler Wee
GarnichAum Hiewel
GarnichAum Knapp
GarnichBéiselbierg
GarnichBënner Angelsreech
GarnichBënnescht Duerf
GarnichBA Jengen
GarnichBA Pieren
GarnichBAlwis
GarnichBAm Brill
GarnichBAn der Lakoll
GarnichBAn der Merzel
GarnichBBëschhëtzëschheck
GarnichBBuchhëlz
GarnichBBuchhëlzerbësch
GarnichBBuchhëlzerwisen
GarnichBBuchhëlzerwois
GarnichBBurfeld
GarnichBButschewis
GarnichBCité Bourfeld
GarnichBFockebrill
GarnichBGaessel
GarnichBHäbicht
GarnichBHoulzhecken
GarnichBHoulzwis
GarnichBKeelwis
GarnichBKillheck
GarnichBKuelheck
GarnichBKugelground
GarnichBLakoll
GarnichBLannestack
GarnichBLoochbaach
GarnichBLoubësch
GarnichBNeiwëschbësch
GarnichBRitteschweier
GarnichBRixegoard
GarnichBRue Eich
GarnichBRue Elsy Jacobs
GarnichBRue Eugène Dondlinger
GarnichBRue Gaessel
GarnichBRue Hoehl
GarnichBRue Nic Arend
GarnichBRue Nicolas Braunshausen
GarnichBRue St. Hubert
GarnichBRue d'Eich
GarnichBRue de Holzem
GarnichBRue de Kahler
GarnichBRue de l'Ecole
GarnichBRue de l'Eglise
GarnichBRue de la Forêt
GarnichBRue de la Montée
GarnichBRue des Champs
GarnichBRue des Sacrifiés
GarnichBRue des Tanneurs
GarnichBRue des Trois Cantons
GarnichBRue du Cimetière
GarnichBSchilzenheck
GarnichBUm Haff
GarnichBUm Lannestack
GarnichBUn der Mamer
GarnichBWénkelwis
GarnichBWiddem
GarnichBZëppeweier
GarnichBa Féil
GarnichBa Faascht
GarnichBa Géinterich
GarnichBa Laangert
GarnichBa Mëtzech
GarnichBam Pänzerchen
GarnichBam Sauerfeld
GarnichBam Schillbësch
GarnichBam Schlössel
GarnichBam Schrëndel
GarnichBan éisel
GarnichBan Dobett
GarnichBan Einschpelt
GarnichBan Hueschtert
GarnichBan de Meessen
GarnichBan de Schéimelen
GarnichBan der Grousswis
GarnichBan der Häbicht
GarnichBan der Heeschterchen
GarnichBan der Keelwis
GarnichBan der Kietzel
GarnichBan der Lou
GarnichBan der Märzel
GarnichBan der Melzer
GarnichBan der Schénk
GarnichBan der Schampheck
GarnichBan der Schleef
GarnichBan der Schock
GarnichBan der Stressel
GarnichBan der Waasserwis
GarnichBbei Kohler Bësch
GarnichBbei der Doudebréck
GarnichBbeim Neieweier
GarnichBhënnescht Gemengenheck
GarnichBhanner Faschtbierg
GarnichBhanner Wëller
GarnichBiewescht Duerf
GarnichBlaange Rees
GarnichBom Breedebësch
GarnichBop Buchbierg
GarnichBop Eech
GarnichBop Heckbierg
GarnichBop Houscht
GarnichBop Kréimerich
GarnichBop Krommerich
GarnichBop Leemes
GarnichBop Märzgéier
GarnichBop Ueschtrëff
GarnichBop der Fank
GarnichBop der Hobuch
GarnichBop der Kösbaach
GarnichBop der Lacksknupp
GarnichBop der Scheier
GarnichBtëscht de Bëscher
GarnichBum Angelsreech
GarnichBum Bierg
GarnichBum Därchen
GarnichBum Dauwelsbierg
GarnichBum Fiirtchen
GarnichBum Gaalgebierg
GarnichBum Hondsknapp
GarnichBum Hunneschwanz
GarnichBum Rébierg
GarnichBum Schëffeler
GarnichBviischt Gemengenheck
GarnichCBommeschfeld
GarnichCBurmesch
GarnichCGemengenheck
GarnichCGréidenheck
GarnichCGrouss Béiwéng
GarnichCGroussfeld
GarnichCGrousswis
GarnichCHivange
GarnichCHoulstän
GarnichCHumeschground
GarnichCKleng Béiwéng
GarnichCKlenggewännchen
GarnichCKréienaker
GarnichCLaangstécker
GarnichCPeschwis
GarnichCPullstécker
GarnichCRébierg
GarnichCRommwis
GarnichCRue de Dahlem
GarnichCRue de Fingig
GarnichCRue de Garnich
GarnichCRue de Kahler
GarnichCRue des Champs
GarnichCSchmidemärchen
GarnichCStäkelchen
GarnichCStämerbur
GarnichCUm Grëndchen
GarnichCUm Réibierg
GarnichCWëlleschbaach
GarnichCWeierstécker
GarnichCWilgebrill
GarnichCa Boudel
GarnichCa Bunert
GarnichCa Stämer
GarnichCa Wiltgen
GarnichCam Béiwenbierg
GarnichCam Brädfeld
GarnichCam Grënnchen
GarnichCam Jénkefeld
GarnichCan den Zéngstécker
GarnichCan der Dirwis
GarnichCan der Schläd
GarnichCan der Schmältchen
GarnichCan der Suel
GarnichCbei Bisdorfs
GarnichCbeim Bëschelchen
GarnichChënnescht Wis
GarnichChanner Feltgesheck
GarnichClaanscht Féngecherstrooss
GarnichCop Bolsemuer
GarnichCop de siwe Rëpper
GarnichCop dem Bömmertchen
GarnichCop der Arelerstrooss
GarnichCop der Dackt
GarnichCop der Dell
GarnichCop der Hieschterchen
GarnichCop der Léierchen
GarnichCop der Schässgriecht
GarnichCop der Uecht
GarnichCt'Hienericht
GarnichCum Heckbierg
GarnichCum Hielänter
GarnichCum Humeschbierg
GarnichCum Kielwee
GarnichCum Kiessen
GarnichCum Knapp
GarnichCum Lannebierg
GarnichCum Pëllenaker
GarnichCum roude Bämchen
GarnichDënner den Zéngstécker
GarnichDBeim Beemchen
GarnichDBommert
GarnichDButschewis
GarnichDCité Wuesheck
GarnichDDëschelgewan
GarnichDDahlem
GarnichDGrouss Schleed
GarnichDKiirfechtsstrooss
GarnichDKräizfeld
GarnichDLoochheck
GarnichDLoochwisen
GarnichDOp Bommert
GarnichDOp der Bunn
GarnichDPafendall
GarnichDRoulemer
GarnichDRoulemerkirt
GarnichDRoute de Schouweiler
GarnichDRue Batty Biver
GarnichDRue Pfaffenthal
GarnichDRue de Hivange
GarnichDRue de l'Ecole
GarnichDRue de l'Eglise
GarnichDRue des Trois Cantons
GarnichDSchläterfeld
GarnichDStäbësch
GarnichDUm Pad
GarnichDUm Paerchen
GarnichDWuesheck
GarnichDa Stämer
GarnichDam Brill
GarnichDam Weier
GarnichDam laange Feld
GarnichDan de Strachen
GarnichDan den Zéngstécker
GarnichDan der Déiwerwis
GarnichDan der Laach
GarnichDan der Mierschlädchen
GarnichDan der Stee
GarnichDbeim Bämchen
GarnichDop éinschpelt
GarnichDop Brommesmierchen
GarnichDop Foulberich
GarnichDop de Steng
GarnichDop der Brillheck
GarnichDop der Gewännchen
GarnichDop der Uecht
GarnichDum Gaalgebierg
GarnichDum Pärchen
GarnichDum Pad
GarnichDum Pill
GarnichDum Weier
GarnichDum roude Kräiz
GarnichDvir Méimerich